NY BOG: "SPANSKE DRONNINGER"

"SPANSKE DRONNINGER" udkommer snart. Kan forudbestilles: www.mellemgaard.dk eller boghandler

LÆS UDDRAG UNDER SPANSKE DRONNINGER. 

Fra 1474 til i dag har der været 31 spanske dronninger, de sidste to lever stadig. Selvom vi taler om 31 dronninger igennem mere end 500 år, så har spanske dronninger haft meget til fælles. De var alle sammen født prinsesser, de var næsten alle sammen blevet tvangsgift; som ganske unge fik mange af dem valget mellem ægteskab og kloster. De skulle forlade deres eget land og familie, som de ikke ville få at se igen, de skulle føde en arving, og de ville ikke blive anerkendt eller respekteret som dronning eller kvinde, før de havde født en dreng. Den nye prinsesse var en fødemaskine. Desuden blev de næsten altid gift med en, de var i familie med – en fætter, en onkel eller en grandonkel – og det var med til, at de ofte fødte syge og deforme børn. Ægteskaberne var politiske, de blev indgået for at styrke et dynasti og for at få større magt og store medgifter. De var brikker i et kompliceret politisk spil, de havde ingen indflydelse på deres krop, liv, karriere eller seksualitet. Kvinderne blev tildelt nogle roller, som der stilledes store forventninger til.

Tre af dem blev regenter, men de måtte kæmpe for deres rettigheder i et mandssamfund, hvor en kvindes plads var i hjemmet, ikke på en trone. Som kvinder forventedes de at opføre sig som gode hustruer, der adlød mænd. Kvinden skulle ikke opfinde sin sociale plads, men udfylde den, og det var altid manden, der bestemte.

Hvordan klarede de mange spanske dronninger det? Nogle af de små prinsesser blev stærke kvinder, de havde større indflydelse på det politiske, end hvad historikere traditionelt har tillagt dem. Som noget helt unikt findes de medicinske journaler fra alle spanske dronninger tilbage fra 1469. De fortæller i detaljer om alle de kongelige fødsler.